Outsourcing digitálního prodeje

Ucelená digitální Sales strategie v 6 krocích

Chcete své aktivity na LinkedIn pořádně rozjet, ale chybí čas? Nechat to můžete na našem zkušeném týmu. 

Při akvizičních projektech kombinuje unikátní know-how z digitálního marketingu, B2B obchodu a náborového headhuntingu. 

Celý proces má 6 na sebe navazujících kroků a každý z nich má svůj měřitelný výsledek. 

Mapování trhu

Detailní vstupní analýza s cílem odhadnout velikost a chovní cílové skupiny na LinkedIn.

Nastavení obchodního procesu

Postupné rozšíření osobní sítě na LinkedIn a budování povědomí o značce a produktech u cílové skupiny.

 

Kvalifikace kontaktů

Filtrace a postupná kvalifikace kontaktů v digitálním prostoru.

Kontaktní formulář