FUTURE SALES | Romana Martincová - Red Bull - Výsledky se dostavily ned po workshopu s Future Sales

Romana Martincová, Head of HR ve společnosti Red Bull, byla během tvorby rozhovoru velmi ochotná a my jí za to děkujeme. Níže se dozvíte, jak workshop FUTURE SALES. pomohl i tak zkušenému týmu, jaký má Red Bull.

Kdy a co Vás přivedlo ke spolupráci s FUTURE SALES.?

K FUTURE SALES. jsme se dostali přes doporučení od naší bývalé kolegyně. Cílem školení bylo zlepšit naše znalosti v oblasti LinkedIn sítě.

Jaký typ služeb jste zvolili a proč?

Zvolili jsme formu interaktivního workshopu, který byl připraven přímo na míru všem účastníkům. Workshopu se zúčastnil leadership tým Red Bull CZ/SK. Cílem bylo zlepšit profesionální LinkedIn profily všech vedoucích pracovníků pro účely úspěšného firemního employer brandingu a business networkingu.

Vaším dalším cílem bylo zviditelnit se. Zkoušeli jste to i předtím jiným způsobem / přes jiné sociální sítě?

Společnost Red Bull je dlouhodobým uživatelem víceméně všech sociálních sítí. Pravidelně se zviditelňujeme prostřednictvím Facebooku, Instagramu, prostřednictvím našich webových stránek i cílenou komunikací v médiích.

 

Dosáhli jste svého cíle na LinkedIn?

Po workshopu si všichni zúčastnění vylepšili své osobní profesionální LinkedIn profily, a tak celkově vylepšili sebeprezentaci svou i celé naší společnosti Red Bull. Zároveň náš leadership tým díky školení ovládl používání základních funkcí jako psaní článků či zveřejňování zajímavých příspěvků, a tak dále budí a pozitivně ovlivňuje zájem i zvědavost profesionální veřejnosti na této síti.

Změnil se díky LinkedIn proces oslovení vaší cílové skupiny? 

Díky upgradu našich vlastních profilů nás kandidáti často sami oslovují se zájmem o zaměstnání v Red Bullu a v případě, že je oslovujeme my, tak máme větší šanci na úspěch, že zaujmeme a vzbudíme zvědavost pro osobní setkání.

Co Vám spolupráce s FUTURE SALES. konkrétně přinesla?

V rámci workshopu jsme se soustředili na rozvoj osobních profesionálních profilů, výsledkem byl tedy nárůst profesionální sítě každého z nás. Taková rozrůstající síť znamená mnohé zajímavé příležitosti pro businessový i kariérní networking s cílem vytipování zajímavých kandidátů pro společnosti Red Bull.

Za jak dlouho se dostavily první výsledky a jakou měly podobu?

Výsledky se dostavily hned a profesionální síť všech zúčastněných narostla ve stovkách nových profesních spojení.

Máte nějakou denní rutinu na LinkedIn? Kolik času tam denně strávíte?

Rutinu má určitě každý svou vlastní a podle potřeby. LinkedIn využíváme zejména pro účely náboru v HR oddělení. V případě otevřených pozic a aktivního vyhledávání zajímavých kandidátů to tedy mohou být i celé dny. Pro každodenní profesní inspiraci využívá tuto síť každý z nás podle svého programu. Často si mezi sebou sdílíme i zajímavé články a podněty.

Máte ve firmě jednotný postup pro aktivity na LinkedIn?

Jednotný postup nemáme. To by snad bylo i proti naší firemní filozofii, ve které je osobní svoboda a autentický projev hluboko zakořeněn. Pouze Red Bull firemní LinkedIn profil je brandově a obsahově řízen přímo z centrály.

Jak často a jakým způsobem si tvoříte vlastní obsah pro příspěvky na LinkedIn?

Obsah i pravidelnost příspěvků si tvoří každý z leadership týmu sám přirozenou cestou. Firemní profil pro účely externí komunikace produktové i firemní je řízen přímo centrálou pravidelným editorialem.