Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti FUTURE SALES solutions s.r.o., se sídlem na adrese Jeseniova 2769/208 Praha 3 130 00, IČ:  09152580, dále jen „Správce“, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno,
příjmení,
název společnosti,
sídlo společnosti,
e-mail,
telefonní číslo.

Jméno, příjmení, název společnosti, sídlo společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro obchodní a marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Mezi obchodní a marketingové účely patří:

Rozesílání newsletteru s novinkami ze stránek futuresales.cz.
Zasílání produktových nabídek.
Přímá komunikace za účelem obchodu.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatelé softwarů Autopilot, Mailmunch, Typeform, Pipedrive, Feedyou.
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů týkajících se Vašich osobních údajů se můžete obrátit na Správce na e-mailu: honza@futuresales.cz.