ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

 1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Janu Kyselému , se sídlem na adrese Werichova 21 Olomouc 77900, IČ:  87202727, dále jen „Správce“, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení,
 • název společnosti,
 • sídlo společnosti,
 • e-mail,
 • telefonní číslo.
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, sídlo společnosti,telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro obchodní a marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Mezi obchodní a marketingové účely patří:
 • Rozesílání newsletteru s novinkami ze stránek futuresales.cz.
 • Zasílání produktových nabídek.
 • Přímá komunikace za účelem obchodu.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatelé softwarů Agile CRM, Mailmunch a Typeform.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů týkajících se Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na správce na emailu: honza@futuresales.cz.