FUTURE SALES | Jak si pomocí AI optimalizovat svůj LinkedIn profil

Neusínáme na vavřínech. AI je fenomén dnešní doby. Proto jsme se rozhodli napsat návod, jak si vylepšit svůj LinkedIn profil pomocí umělé inteligence. Není to složité, ale zároveň je potřeba následovat pár základních kroků, abyste dosáhli kvalitního výsledku.

1. Vytvořte si účet v aplikaci ChatGPT

ChatGPT je jazykový AI model od společnosti OpenAI, do které nedávno investoval nemalé prostředky i samotný Microsoft. ChatGPT patří mezi nejrozšiřenější jazykové modely, kterou jsou aktuálně na trhu k dispozici. Založit si profil a využívyt základní verzi aplikace můžete stále ještě zdarma

FUTURE SALES | OpenAI
__
Poznámka autora:
Do chatu nevkládejte údaje, které nejsou veřejně dostupné. Zejména pak ne důvěrné osobní či firemní údaje nebo citlivá data svých klientů. Nikdy totiž nevíte, kde vaše data mohou skončit. 

2. Zkopírujte informace ze svého LinkedIn profilu do ChatGPT

Volně dostupná aplikace ChatGPT nemá přístup k aktuálnímu webu. Přístup k LinkedIn profilům nedovolují ani pravidla ochrany osobních údajů na LinkedIn. Informace na svém profilu si proto nejdříve stáhněte jako PDF kopii do svého počítače.

FUTURE SALES | Jan Kyselý profil

Z vygenerovaného PDF zkopírujte text, který si chcete nechat AI optimalizovat a vložte jej do dialogového okna v aplikaci ChatGPT.

FUTURE SALES | Jan Kyselý profil PDFFUTURE SALES | Jan Kyselý profil ChatGPT

3. Popište AI jak chcete svůj profil optimalizovat

Čím lépe AI popíšete, co vlastně chcete, tím lepší výsledek dostanete. Příkaz AI se v angličtině označuje jako prompt.

Váš příkaz by měl obsahovat informace o: 

  • Cílové skupině, kterou chcete oslovit. 
  • V jaké fázi nákupního procesu se daný člověk nachází. 
  • Jaké specifikace by měl text splňovat (klíčová slova, SEO).
  • Další informace o tonalitě textu a jazyku, který má využívat. 

Kromě příkazu si svůj aktuální text nechte zhodnotit a na základě hodnocení také navrhnout novou variantu textace. 

Můj prompt pro AI by mohl vypadat nějak takto:

Act as a potential client, in this case, director and/or founder and/or Head of Sales of 50-500 employees SaaS and/or IT and/or financial services company who has a dedicated budget and wants to scale company lead generation and brand awareness through LinkedIn. 
Take a look at my LinkedIn profile from your perspective.
Tell me:
1. How catchy my LinkedIn profile is (from 0 to 10) tell me more about what catches you.
2. How to clear what I’m doing and how exactly I can help you (from 0 to 10)?
3. Give the overall score about my profile (would you like to evaluate us as your partner/vendor based on my profile).
After it, based on your suggestions and ideas, update my LinkedIn profile (Headline, Summary, Work Experience, etc) 

Follow several essential rules:
– use LinkedIn SEO words (how would you search and use these keywords in the LinkedIn profile)
– first lines should be always catchy (extremely)
– follow my style of writing (don’t create a style from scratch -> try to write as I’d write) 

FUTURE SALES | Jan Kyselý profil prompt

4. Vygenerované texty upravte a vložte na svůj profil

Vygenerované texty můžete upravovat dalšími příkazy pro AI a nebo si je doladit ručně v jakémkoliv textovém editoru. Jakmile budete spokojení, text jednoduše vložte do jednotlivých sekcí na svůj profil. 

Text si přes AI můžete nechat přeložit i do dalších jazyků. 

FUTURE SALES | Jan Kyselý profilpřeklad