FUTURE SALES | Český LinkedIn v číslech v roce 2019

LinkedIn je největší profesní sociální sítí na světě a její uživatelská základna se neustále rozrůstá. Ve FUTURE SALES. věnujeme velkou pozornost právě informacím o uživatelích, jejich chování a demografickým údajům.

Na konci roku 2019 jsme provedli velký průzkum českého LinkedIn a ze shromážděných dat vznikl tento dokument. Data jsme čerpali jednak z Campaign Manager a Sales Navigator, což jsou nástroje přímo od LinkedIn, ale také od 270 firem, které se zapojily do našeho průzkumu „Obchodní potenciál sociální sítě LinkedIn“, který probíhal na začátku letošního roku.

Data na LinkedIn nebylo možné ověřit u cca 40 % českých uživatelů, a to buď kvůli tomu, že osobní údaje nechtějí s LinkedIn sdílet, nebo mají na osobních profilech příliš málo informací na to, aby je mohl LinkedIn do jednotlivých skupin zařadit. Část z nich také budou tvořit uživatelé, kteří se na sociální síť registrovali a už se nikdy nevrátili, tzv. „mrtvé duše“.

Rozložení podle pohlaví a věku

Počet uživatelů na českém LinkedIn rychle roste. Za poslední rok přibylo více než půl milionu uživatelů. Celkově má český LinkedIn nyní asi 1 700 000 uživatelů. Co se týče rozložení uživatelů podle pohlaví, téměř u třetiny profilů ho nelze určit. Zbývající dvě třetiny se přibližně dělí mezi muže a ženy, nicméně mužských uživatelů je podle dostupných dat o něco více: asi 620 000 mužů (36 %) a 540 000 žen (32 %).  

Výrazně lepší přehled máme o věkovém rozložení uživatelů. Podíváte-li se na graf níže, jasnou převahu má věková skupina 25 až 34 let, tedy generace takzvaných mileniálů. Těchto uživatelů je na českém LinkedIn skoro 60 %, světový průměr je přitom okolo 38 %.
Naopak u nás téměř chybí zastoupení věkové skupiny 55+, s 2 % zaujímá poslední příčku. Nejmenší je tato skupina i v celosvětovém srovnání, avšak ne tak výrazně (okolo 9 %).

Rozložení uživatelů podle krajů

Co se týče geografického rozložení, nejsilnější komunitu má u nás LinkedIn v Praze a okolí. Z Prahy pochází asi 390 000 uživatelů LinkedIn, což činí 23 % celkového počtu. Kromě metropole má nadprůměrný počet uživatelů Jihomoravský, Moravskoslezský a Středočeský kraj. Ostatní se pohybují okolo 2 %. Podívejte se na rozložení uživatelů do grafu.

Zaměstnání uživatelů

Nejdůležitější informací je pro většinu uživatelů pracovní pozice, o které se na svém profilu mohou podrobně rozepsat. 

Dle shromážděných údajů je na českém LinkedIn mírná převaha seniornějších pozic (tedy Senior) nad Junior a Entry. U 45 % profilů však nelze tuto informaci dohledat. 

Mírně zde převažují zaměstnanci velkých firem a korporací nad 10 000 zaměstnanců (uživatelé pracující pro firmy od 501 zaměstnanců výše tvoří 20 % profilů). Živnostníci či uživatelé, kteří uvedli, že pracují sami na sebe, tvoří jen 1 % uživatelů. Opět tuto informaci nemáme u velkého procenta profilů (dokonce u 64 %).

Aktivita uživatelů a obsah příspěvků

Aktivita uživatelů oproti minulému roku narostla a můžeme říct, že již 2,6 % českých uživatelů produkuje obsah (bez mrtvých duší).

Celosvětově se aktivita na LinkedIn zvyšuje. Nyní je to 2,99 % uživatelů, kteří po celém světě zveřejňují příspěvky. Jak už jsme uvedli, v České republice je to 2,6 %, na Slovensku pak 2,22 %.

Většinu obsahu na LinkedIn stále tvoří náborové příspěvky (v únoru 2019 to bylo 66 % a v únoru 2020 59,5 %), i když můžeme pozorovat rostoucí míru přesdílení firemního obsahu (vloni 24 %, letos 29,5 %) i vlastního obsahu (10 % před rokem a 11 % letos). V některých segmentech je už vidět aktivita influencerů.
Data pocházejí z 1 000 nejaktivnějších profilů za posledních 30 dní.

Top české profily a segmenty

Mezi deset nejúspěšnějších českých LinkedIn profilů z hlediska počtu sledujících a jejich meziročního nárůstu, patří JetBrains, Charles University in Prague, RWS Moravia, Grafton Recruitment, ŠKODA AUTO a.s., Moravia, University of Economics Prague, Masaryk University Brno, Czech Technical University in Prague a Socialbakers. Na dalších příčkách jsou kromě univerzit například profily společností jako Forbes, Zentiva, Česká spořitelna, Komerční banka, Avast, Seznam.cz, ČSOB, ČEZ, Deloittle Czech Republic, Alza.cz, AVG Technologies, O2 nebo Lidl. 

Pokud jde o segmenty podle počtu a aktivity uživatelů, do první dvacítky se řadí personální oddělení a nábor, lidské zdroje, poradenství v oblasti řízení, marketing a reklama, informační technologie a služby, počítačový software, mezinárodní obchod a rozvoj, realitní kanceláře, právní služby, spotřební zboží, internet a e-komerce, management vzdělávání, design, finanční služby, mediální produkce, léčiva, pojištění, telekomunikace, ropa a energie, bankovnictví. 

Průzkum obchodního potenciálu

Do průzkumu obchodního potenciálu sítě LinkedIn se zapojilo 270 firem z České republiky, z Evropy i ze světa. Díky naší analýze se nejen české firmy mohly dozvědět, kolik potenciálních zákazníků se na této sociální síti pohybuje a jak daleko je s využíváním LinkedIn jejich konkurence. 

O náš průzkum se zajímaly především malé a střední firmy. Téměř třetinu firem z pohledu jejich profesního zaměření tvořilo IT a SaaS, dále například výroba a strojírenství, nábor a lidské zdroje, finanční služby a banky, internet, management consulting, média a marketing, vzdělávání, automobilový průmysl, logistika, ale také OSVČ. Viz graf níže.