FUTURE SALES | Jak funguje LinkedIn algoritmus

Při každém přihlášení na LinkedIn je uživatel ihned odkázán na domovskou stránku s novými příspěvky. Tomuto sledu publikovaného obsahu se říká LinkedIn feed.

Ve vašem feedu však nenajdete všechno, co lidé a firmy ve Vaší síti na LinkedIn publikovali, ale jen to, co LinkedIn považuje pro vás za “relevantní”.

Poznámka autora: Pokud chcete sledovat všechny nové příspěvky, pak si nastavení svého feedu můžete na hlavní stránce ručně změnit.

image

Jak LinkedIn zjišťuje, co se vám líbí a proč jsou některé vaše příspěvky úspěšné a jiné odkázány k rychlému zániku?

LinkedIn algoritmus

Za výběrem příspěvků v LinkedIn feed každého z nás stojí LinkedIn algoritmus.

Ten hodnotí jak kvalitu a relevantnost publikovaných příspěvků, tak vaši aktivitu a prefrence na této sociální síti. Výsledkem je mix obsahu, který pro každého uživatele vypadá trošku jinak.

Jak algoritmus na LinkedIn funguje

LinkedIn hodnotí každý nový příspěvek ve 4 krocích.

Poznámka autora: Jak přesně algoritmy na sociálních sítích fungují si každá společnost bedlivě hlídá. Následující popis je tedy jen známou základní kostrou, do které si můžeme domyslet pár detailů.

Krok 1: Spamový filtr

Kdykoli publikujete nový příspěvek na LinkedIn, smečka automatických botů prověří váš obsah a zařadí jej do jedné ze 3 kategorií:

 • Spam
 • Obsah s nízkou kvalitou “Low quality”
 • Obsah je v pořádku “Clear”

Drtivá většina příspěvků je zařazena do kategorie 3. Jako spam či obsah s nízkou kvalitou může být Váš obsah označen například když:

 • Neobsahuje žádný doprovodný text.
 • Jedná se o externí link z podezřelého zdroje.
 • Text příspěvku je pouze kombinací hastagů.
 • Nebo v případě, kdy text obsahuje klasická spamovací klíčová slova (nabídka, výprodej apod.).

Pokud je obsah zařazen do kategorie “Clear”, pak přechází příspěvek do kroku 2.

Krok 2: Reakce publika

V této části algoritmus ukáže obsah malé skupině vašich kontaktů a čeká na pozitivní či negativní reakce publika.

 • Pozitivní reakcí se myslí like, komentář či přesdílení příspěvku.
 • Negativní potom nahlášení příspěvku uživateli jako spam “Report this post” nebo skrytí příspěvku ve svém feedu “Hide the post”.
image

Každá z reakcí má své plusové nebo mínusové body. Kolik to přesně je, můžeme jen hádat, ale když si zpětně projdete dosah svých publikovaných příspěvků, zjistíte, že nejlépe hodnocené reakce jsou hlavně komentáře a přesdílení příspěvku dalším uživatelem. Označení příspěvku jako To se mi líbí zase až tak velký dopad nemá.
Negativním reakcím se samozřejmě chceme obloukem vyhnout,

Jakmile obsah získá dostatek pozitivních bodů postuje do fáze číslo tři.

Krok 3: Kvalita autora

V kroku 3 algoritmus hodnotí samotného autora, tedy vás.
Přičemž se kouká na dvě věci:

 1. Kvalitu vašeho profilu
 2. a velikost sítě.

Přednost tak dostávají autoři, kteří se o svůj profil starají, příspívají pravidelně a rozšiřují svou síť.

Tip autora: Jak vás LinkedIn vnímá si můžete částečně ověřit podle jeho vlastního indexu, kterým LinkedIn hodnotí aktivity všech uživatelů v rámci této sociální sítě. Index se jmenuje Social Selling Index (SSI) a nejdete jej zde: https://business.linkedin.com/sales-solutions/social-selling/the-social-selling-index-ssi#

image

Krok 4: Kontrola lidským editorem

Pokud váš obsah projde všemi automatizovanými kroky, je na lidském editorovi, aby posoudil, zda je obsah dostatečně kvalitní na to, aby jej poslal dál či nikoli. Ano, čtete správně, součástí LinkedIn algoritmu je i lidská kontrola.

Podle jakého klíče lidé v LinkedIn příspěvky hodnotí, kolik jich reálně stihnout ohodnotit či zda má LinkedIn editory pro všechny jazykové mutace, můžeme jen spekulovat.

Každý svůj příspěvek byste však s ohledem na poslední krok měli psát tak, jako kdyby jste jej chtěli otisknout v novinách.

Celkový pohled na hodnocení obsahu ukazuje následující graf:

image

Využité zdroje:

Autor článku: Jan Kyselý