FUTURE SALES | Klíčový nástroj pro generování nových příležitostí v elektromobilitě

Jeden z našich klientů je společnost ChargeUp, která nabízí kompletní řešení pro firemní, veřejné a domácí nabíjení elektromobilů. ChargeUp je součástí mezinárodní softwarové společnosti Unicorn, která řeší potřeby klientů v oblasti informačních technologií více než 30 let. Hlavním cílem bylo získání nových leadů. V rámci naší spolupráce jsme pomohli otevřít další obchodní příležitosti přes systematickou práci s osobními profily zaměstnanců a prémiovým účtem Sales Navigator. Přečtěte si v rozhovoru s Ivo Hykyšem, obchodním ředitelem společnosti ChargeUp, co jim aktivní fungování na LinkedIn přineslo. 

Proč jste se rozhodli zapojit právě Linkedin jako jednu z vašich LeadGen platforem?

V rámci našeho produktu pro elektromobilitu jsme považovali LinkedIn za užitečný nástroj díky globálnímu dosahu, protože naše aktivity mají přeshraniční zásah. Zároveň LinkedIn považujeme za platformu nejen na generování leadů, ale i jako celosvětový nástroj pro byznysovou komunikaci.

Proč jste si vybrali nás, Future Sales, jako dodavatele těchto služeb?

V rámci výběrového procesu nás zaujalo, že nabízíte ucelený balíček. Na jedné straně se nám líbila ta analytická expertíza, dokážete exaktně měřit úspěšnost a výsledky kampaní. Také máte v malíčku marketingovou a obchodní část. Víte, jak správně nastavit osobní profily, jak mají účty vypadat nebo jak oslovit nové potenciální zákazníky. Zároveň si nás získal váš přístup. Líbila se nám přátelská a neformální komunikace s vytyčením těch správných očekávání, nikoliv malování vzdušných zámků či neuskutečnitelných cílů. 

Co vám fungování na LinkedIn přineslo?

Samozřejmě přineslo nad očekávání více přímých spojení s potenciálními zákazníky, dále zajímavé kontakty, ale hlavně nové obchodní příležitosti, což byl náš hlavní cíl. K tomu všemu i větší znalosti prostředí platformy LinkedIn včetně Sales Navigatoru. V nastaveném procesu nadále sami ve firmě se zaměstnanci pokračujeme.

Jaký postup byste doporučil firmám, kdyby se chtěli pustit do něčeho podobného?

Doporučil bych jim následující postup. Nejdříve si sedněte interně ve firmě a vydefinujte si cíl a strategii. Zkuste si zodpovědět na otázky, jaký produkt zrovna na LinkedIn chcete nabízet a jaká je ideální forma propagace na této profesní síti. Kdo je váš zákazník na LinkedIn, kterého chcete oslovit. Pak si nechte od profesionálů navrhnout postup, který si vzájemně schválíte. Během spolupráce nezapomeňte sledovat vývoj a aktivity. Ty případně operativně dle situace měňte a přizpůsobujte, aby měla kampaň co nejlepší dosah a výsledky.